vvsc

2016 m. gegužės 27 d.

Versija neįgaliesiems

angliškai
Renginių kalendorius
<2016 Gegužė>
PATKPŠS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Get Adobe Flash player

Paslaugos - Leidimų, pažymėjimų, sertifikatų išdavimas - Leidimai-higienos pasai


→ 1. Kas privalo turėti leidimą-higienos pasą?
→ 2. Kur reikia kreiptis, norint gauti leidimą-higienos pasą?
→ 3. Kokius dokumentus reikia pateikti, norint gauti leidimą higienos pasą?
→ 4. Kiek tai kainuoja?
→ 5. Per kiek laiko išduodamas leidimas-higienos pasas?
→ 6. Susiję teisės aktai
→ 7. Leidimų-higienos pasų dublikatų išdavimas
→ 8. Leidimų-higienos pasų patikslinimas 
→ 9. Kada neišduodamas leidimas - higienos pasas?


 

 

1. Kas privalo turėti leidimą-higienos pasą?
Lietuvos Respublikos arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės piliečiui, kitam fiziniam asmeniui, kuris naudojasi Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktų jam suteiktomis judėjimo Lietuvos Respublikoje ar kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, Lietuvos Respublikoje įsteigtam juridiniam asmeniui, kitų Europos Sąjungos valstybių narių juridiniam asmeniui, organizacijai ar jų filialams, kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ar kitose užsienio valstybėse įsteigtų juridinių asmenų ar organizacijų registruotiems filialams Lietuvos Respublikoje (toliau – fizinis, juridinis asmuo ar filialas) verstis veikla, numatyta Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2225 2007, Nr. 64-245; 2010, Nr. 57-2809) 21 straipsnio 4 dalyje, leidžiama tik turint nustatyta tvarka išduotą leidimą-higienos pasą.

 

Veiklos rūšys, numatytos Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio 4 dalyje, kurioms būtinas leidimas-higienos pasas:
1) ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veikla (pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą licencijuojamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą);
2) ligoninių veikla (pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą licencijuojamų stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą);
3) kita asmens sveikatos priežiūros veikla, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro;
4) ugdymo veikla: ikimokyklinio ugdymo veikla, bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo veikla, vaikų neformaliojo švietimo mokyklų ugdymo veikla, profesinių mokyklų ugdymo veikla, aukštųjų mokyklų ugdymo veikla;
5) stacionarių suaugusiųjų globos ir slaugos įstaigų veikla, stacionarių vaikų ir jaunimo globos ir slaugos įstaigų veikla;
6) apgyvendinimo paslaugų veikla (viešbučių, motelių, svečių namų, kurortų sanatorijų, kurortų reabilitacijos centrų, kempingų, turizmo centrų, poilsio namų, jaunimo nakvynės namų veikla);
7) grožio paslaugų veikla (plaukų priežiūros paslaugos, veido priežiūros paslaugos, kūno priežiūros paslaugos, nagų priežiūros paslaugos, tatuiravimo paslaugos, ilgalaikio makiažo paslaugos, papuošalų vėrimo paslaugos);
8) soliariumų paslaugų veikla;
9) sporto klubų paslaugų veikla;
10) pirčių, saunų, baseinų paslaugų veikla;
11) skalbyklų paslaugų veikla;
12) kosmetikos gaminių gamyba;
13) žmogaus palaikų laidojimo paslaugų (žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo) teikimo veikla, kremavimo veikla, balzamavimo veikla;
14) stacionarių triukšmo šaltinių veikla triukšmo prevencijos zonose.


į viršų 
 

2. Kur reikia kreiptis, norint gauti leidimą-higienos pasą?
 

Vyresnioji specialistė Rima Bartkevičienė,

vyresnioji specialistė Zita Budrienė

tel. (8 37) 33 16 83,
el.p. priimamasis{@}kaunovsc.sam.lt
Kauno visuomenės sveikatos centras
Priimamasis (101 kab.)
K. Petrausko g. 24, 44156 Kaunas

 

Vyriausioji specialistė (administratorė) Teresė Ugintienė

 tel. (8 349) 60069,
el. paštas: jonava{@}kaunovsc.sam.lt
Kauno visuomenės sveikatos centro Jonavos skyrius
Vasario 16-osios g. 9, 55170 Jonava


 

Vyriausioji specialistė (administratorė) Stanislava Tetenskienė

tel. (8 346) 52296,
el. paštas: kaisiadorys{@}kaunovsc.sam.lt
Kauno visuomenės sveikatos centro Kaišiadorių skyrius
Gedimino g. 48, 56121 Kaišiadorys

 

Vyriausioji specialistė (administratorė) Gražina Mikolaitienė

tel. (8 347) 51648,
el. paštas: kedainiai{@}kaunovsc.sam.lt
Kauno visuomenės sveikatos centro Kėdainių skyrius
Budrio g. 7, 57164 Kėdainiai


 

Vyriausioji specialistė (administratorė) Gailutė Reikelienė

tel. (8 319) 51169,
el. paštas: prienai{@}kaunovsc.sam.lt
Kauno visuomenės sveikatos centro          Prienų skyrius
J. Brundzos g. 12a, 59127 Prienai

 

Vyriausioji specialistė Aldona Kurelaitienė tel. (8 428) 70313,
el. paštas: raseiniai{@}kaunovsc.sam.lt
Kauno visuomenės sveikatos centro Raseinių skyrius
V. Grybo g. 33, 60117 Raseiniai

 

į viršų 
 

3. Kokius dokumentus reikia pateikti, norint gauti leidimą higienos pasą?
Pareiškėjas leidimus-higienos pasus išduodančiai institucijai pateikia:
1. paraišką gauti leidimą-higienos pasą;
2. fiziniai asmenys – asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją;
3. dokumentą, įrodantį teisę naudotis patalpomis, kuriose numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla, arba jo kopiją, išskyrus tuos atvejus, kai patalpos pareiškėjui priklauso nuosavybės teise;
4. patalpų, kuriose numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla, kadastrinių matavimų (inventorizacinės) bylos eksplikacijas su patalpų brėžiniais arba jų kopijas, išskyrus nesudėtingus statinius.


į viršų 

 
4. Kiek tai kainuoja?


objektams iki 35 kv. metrų – 44 Eur;


objektams nuo 35 iki 100 kv. metrų – 60 Eur;


objektams nuo 100 iki 2500 kv. metrų – 87 Eur;


objektams, didesniems kaip 2500 kv. metrų – 120 Eur.

 

Už leidimo-higienos paso, kai ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygos veiklos vykdymo vietoje nevertinamos, išdavimą – 21 Eur.

 

Už leidimo-higienos paso objektams iki 35 kv. metrų, kai nevertinami teritorijos, pastatų (patalpų) įrengimo reikalavimai, išdavimą – 41 Eur.

 

Už leidimo-higienos paso objektams nuo 35 iki 100 kv. metrų, kai nevertinami teritorijos, pastatų (patalpų) įrengimo reikalavimai, išdavimą – 55 Eur.

 

Už leidimo-higienos paso objektams nuo 100 iki 2500 kv. metrų, kai nevertinami teritorijos, pastatų (patalpų) įrengimo reikalavimai, išdavimą – 78 Eur.

 

Už leidimo-higienos paso objektams, didesniems kaip 2500 kv. metrų, kai nevertinami teritorijos, pastatų (patalpų) įrengimo reikalavimai, išdavimą – 106 Eur.

 

Už leidimo-higienos paso objektams iki 35 kv. metrų, kai nevertinami su asmeniu susiję reikalavimai, išdavimą – 44 Eur.

 

Už leidimo-higienos paso objektams nuo 35 iki 100 kv. metrų, kai nevertinami su asmeniu susiję reikalavimai, išdavimą – 59 Eur.

 

Už leidimo-higienos paso objektams nuo 100 iki 2500 kv. metrų, kai nevertinami su asmeniu susiję reikalavimai, išdavimą – 85 Eur.

 

Už leidimo-higienos paso objektams, didesniems kaip 2500 kv. metrų, kai nevertinami su asmeniu susiję reikalavimai, išdavimą – 117 Eur.

 

 

RINKLIAVOS MOKESTIS mokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą
Nr. LT24 7300 0101 1239 4300
AB „Swedbank“,
įmokos kodas – 5784
mokėjimo paskirtis: už leidimo-higienos paso išdavimą


į viršų 
 
5. Per kiek laiko išduodamas leidimas-higienos pasas?
1. Leidimą-higienos pasą išduodanti institucija, kuriai pateikiama paraiška gauti leidimą-higienos pasą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jos gavimo išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad paraiška gauti leidimą-higienos pasą yra gauta.
2. Atsakingas darbuotojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas įvertina, ar pateikti visi reikalingi dokumentai, patikrinamos pateiktos dokumentų kopijos, patikrinama, ar teisingai užpildyta paraiška. Taip pat per tą laiką iš valstybės įmonės Registrų centro gaunamas statinio (-ių) (išskyrus nesudėtingų statinių), kuriame (-iuose) numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla, pažymėjimo apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir teises į juos išrašas bei iš Juridinių asmenų registro – juridinio asmens duomenis, reikalingus išduoti leidimą-higienos pasą.
3. Nustačius, kad pateikti ne visi dokumentai ar kad paraiška gauti leidimą-higienos pasą užpildyta neteisingai, kad pateiktos dokumentų kopijos kelia pagrįstų abejonių dėl jų tikrumo, ar kyla pagrįstų neaiškumų dėl statinio (-ių), kuriame (-iuose) numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla, registracijos arba dėl juridinio asmens filialo registracijos, leidimus-higienos pasus išduodančios institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo apie tai raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos gauti leidimą-higienos pasą gavimo dienos informuoja pareiškėją, siūlydamas pateikti trūkstamus dokumentus, ištaisyti nurodytus trūkumus, pateikti dokumentų originalus (sutikrinti su pateikta kopija) ar notaro patvirtintas kopijas, bei informuoja, kad per 10 darbo dienų nuo rašto išsiuntimo dienos negavus prašomos informacijos jo paraiška bus paliekama nenagrinėta, bei tai, kad terminas leidimui-higienos pasui išduoti bus skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ir trūkstamos informacijos pateikimo dienos.
4. Gavus visus teisingai užpildytus dokumentus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pradedamas atlikti ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimas ir apie tai informuojamas pareiškėjas:
4.1. Atlikus I etapą (veiklos sąlygų atitikties visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams įvertinimą ūkinės komercinės veiklos vykdymo vietoje) pareiškėjui per 3 darbo dienas leidimus-higienos pasus išduodančios institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens raštu pateikiamos reikiamų atlikti laboratorinių tyrimų programos (jose turi būti nurodomi taškai, kuriuose privaloma atlikti laboratorinius tyrimus, laboratorinių tyrimų atlikimo sąlygos) ir informacija apie I etapo metu nustatytus trūkumus ir neatitikimus visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams. Šiuo raštu pareiškėjas taip pat turi būti informuojamas ir apie tai, kad per ne vėliau kaip 45 dienas nepateikus laboratorinių tyrimų protokolų ir tuo pačiu metu nepateikus informacijos apie I etapo metu nustatytų trūkumų ir neatitikimų visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams pašalinimą bus atsisakyta išduoti leidimą-higienos pasą;
4.2. gavus laboratorinių tyrimų protokolus ir / ar informaciją apie vertinimo metu nustatytų trūkumų ir neatitikimų pašalinimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas surašoma ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažyma (III vertinimo etapas).
5. Jei vertinimo pažymos išvadoje nurodyta, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus, sprendimas išduoti leidimą-higienos pasą priimamas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po vertinimo atlikimo.
6. Priėmus sprendimą išduoti leidimą-higienos pasą, pareiškėjas apie tai informuojamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu, nurodant, kad privalo sumokėti nustatyto dydžio valstybės rinkliavą ir atvykti atsiimti leidimą-higienos pasą išskyrus, jeigu pareiškėjas paraiškoje gauti leidimą-higienos pasą yra nurodęs, kad pageidauja gauti išduotą leidimą-higienos pasą paštu.
7. Leidimas-higienos pasas atiduodamas arba pareiškėjui pageidaujant išsiunčiamas paštu registruotu laišku tik sumokėjus nustatyto dydžio valstybės rinkliavą ir pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą arba įgaliojimą atsiimti dokumentus už kitą asmenį ir asmens tapatybę įrodantį dokumentą.


į viršų 
 
6. Susiję teisės aktai
Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2225; 2007, Nr. 64-245; 2010, Nr. 57-2809) Išorinė
 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-632 „Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 86-4573)


į viršų
 

 

7. Leidimų-higienos pasų dublikatų išdavimas
1. Kokiais atvejais dublikatas išduodamas?
 Leidimo-higienos paso dublikatas išduodamas fiziniams, juridiniams asmenims ar filialams, kurie yra praradę leidimą-higienos pasą.
 2. Kur reikia kreiptis norint gauti dublikatą?
Norint gauti leidimo-higienos paso dublikatą, reikia kreiptis į leidimą-higienos pasą išdavusį visuomenės sveikatos centrą. 

Kauno apskrityje dėl dublikato išdavimo reikia kreiptis:

 

  

Vyresnioji specialistė Rima Bartkevičienė,

vyresnioji specialistė Zita Budrienė

tel. (8 37) 33 16 83,
el.p. priimamasis{@}kaunovsc.sam.lt
Kauno visuomenės sveikatos centras
Priimamasis (101 kab.)
K. Petrausko g. 24, 44156 Kaunas

 

Vyriausioji specialistė (administratorė) Teresė Ugintienė

 tel. (8 349) 60069,
el. paštas: jonava{@}kaunovsc.sam.lt
Kauno visuomenės sveikatos centro Jonavos skyrius
Vasario 16-osios g. 9, 55170 Jonava


 

Vyriausioji specialistė (administratorė) Stanislava Tetenskienė

tel. (8 346) 52296,
el. paštas: kaisiadorys{@}kaunovsc.sam.lt
Kauno visuomenės sveikatos centro Kaišiadorių skyrius
Gedimino g. 48, 56121 Kaišiadorys

 

Vyriausioji specialistė (administratorė) Gražina Mikolaitienė

tel. (8 347) 51648,
el. paštas: kedainiai{@}kaunovsc.sam.lt
Kauno visuomenės sveikatos centro Kėdainių skyrius
Budrio g. 7, 57164 Kėdainiai


 

Vyriausioji specialistė (administratorė) Gailutė Reikelienė

tel. (8 319) 51169,
el. paštas: prienai{@}kaunovsc.sam.lt
Kauno visuomenės sveikatos centro          Prienų skyrius
J. Brundzos g. 12a, 59127 Prienai

 

Vyriausioji specialistė Aldona Kurelaitienė tel. (8 428) 70313,
el. paštas: raseiniai{@}kaunovsc.sam.lt
Kauno visuomenės sveikatos centro Raseinių skyrius
V. Grybo g. 33, 60117 Raseiniai

 

 

3. Kokius dokumentus reikia pateikti? 
Praradęs leidimą-higienos pasą fizinis, juridinis asmuo ar filialas, turi pateikti:
- prašymą išduoti leidimo-higienos paso dublikatą (laisva forma).
4. Kiek laiko trunka dublikato išdavimas?
Leidimus-higienos pasus išduodanti institucija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išduoda leidimo-higienos paso dublikatą - išduoto leidimo-higienos paso nuorašą su žyma „Dublikatas".
5. Kiek kainuoja?
Už leidimų-higienos pasų dublikatų išdavimą imama teisės aktų nustatyta valstybės rinkliava – 5,2 Eur.

į viršų

8. Leidimų-higienos pasų patikslinimas 

1. Kokiais atvejais leidimai-higienos pasai tikslinami? 
Leidimas-higienos pasas patikslinamas, jeigu:
a) pasikeičia leidime-higienos pase nurodyti duomenys:
juridinio asmens ar filialo pavadinimas, buveinės adresas, įmonės kodas, fizinio asmens duomenys, adresas, kuriuo galima siųsti korespondenciją;
b) pasikeičia kiti su vykdomos ūkinės komercinės veiklos sąlygomis nesusiję duomenys (rekvizitai);
c) reorganizavus juridinį asmenį, jei nesikeičia ūkinės komercinės veiklos vykdymo vieta; d) ištaisant rašymo apsirikimus.

2. Kur reikia kreiptis norint patikslinti leidimą-higienos pasą?
Norint patikslinti leidimą-higienos pasą, reikia kreiptis į leidimą-higienos pasą išdavusį visuomenės sveikatos centrą.
Kauno apskrityje dėl patikslinimo reikia kreiptis:

 

 

 

Vyriausioji specialistė Rima Bartkevičienė,

vyresnioji specialistė Zita Budrienė

tel. (8 37) 33 16 83,
el.p. priimamasis{@}kaunovsc.sam.lt
Kauno visuomenės sveikatos centras
Priimamasis (101 kab.)
K. Petrausko g. 24, 44156 Kaunas

 

Vyriausioji specialistė (administratorė) Teresė Ugintienė

 tel. (8 349) 60069,
el. paštas: jonava{@}kaunovsc.sam.lt
Kauno visuomenės sveikatos centro Jonavos skyrius
Vasario 16-osios g. 9, 55170 Jonava


 

Vyriausioji specialistė (administratorė) Stanislava Tetenskienė

tel. (8 346) 52296,
el. paštas: kaisiadorys{@}kaunovsc.sam.lt
Kauno visuomenės sveikatos centro Kaišiadorių skyrius
Gedimino g. 48, 56121 Kaišiadorys

 

Vyriausioji specialistė (administratorė) Gražina Mikolaitienė

tel. (8 347) 51648,
el. paštas: kedainiai{@}kaunovsc.sam.lt
Kauno visuomenės sveikatos centro Kėdainių skyrius
Budrio g. 7, 57164 Kėdainiai


 

Vyriausioji specialistė (administratorė) Gailutė Reikelienė

tel. (8 319) 51169,
el. paštas: prienai{@}kaunovsc.sam.lt
Kauno visuomenės sveikatos centro          Prienų skyrius
J. Brundzos g. 12a, 59127 Prienai

 

Vyriausioji specialistė Aldona Kurelaitienė tel. (8 428) 70313,
el. paštas: raseiniai{@}kaunovsc.sam.lt
Kauno visuomenės sveikatos centro Raseinių skyrius
V. Grybo g. 33, 60117 Raseiniai

 

3. Kokius dokumentus reikia pateikti?
Fizinis, juridinis asmuo ar filialas, norintis patikslinti leidimą-higienos pasą, pateikia:
a) motyvuotą prašymą (laisva forma);
b) dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius arba klaidingai nurodytus duomenis.
4. Kiek laiko trunka patikslinimas?
Leidimas-higienos pasas patikslinamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
Nustačius, kad pateikti ne visi reikalingi dokumentai, pareiškėjas per 5 darbo dienas informuojamas apie tai raštu ir prašoma pateikti trūkstamus dokumentus, ištaisyti nurodytus trūkumus.

5. Kiek kainuoja?
Už leidimų-higienos pasų patikslinimą imama teisės aktų nustatyta valstybės rinkliava – 11 Eur.
Patikslintas leidimas-higienos pasas atiduodamas arba pareiškėjui pageidaujant išsiunčiamas paštu registruotu laišku tik sumokėjus valstybės rinkliavą.


Jeigu rašymo apsirikimas buvo padarytas dėl leidimus-higienos pasus išduodančios institucijos kaltės, mokėti nereikia. 
 

į viršų

 

9. Kada neišduodamas leidimas - higienos pasas?

Vadovaujantis Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), patvirtintomis sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-632 (Žin., 2010, Nr.86-4573; 2012, Nr.71-3683) 44 p., leidimas-higienos pasas neišduodamas, jeigu:
- vertinimo pažymos išvadose nurodyta, jog ūkinės komercinės veiklos sąlygos neatitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų;
- per Taisyklių 19 punkte nustatytą terminą pareiškėjas nesudarė leidimus-higienos pasus išduodančiai institucijai galimybių atlikti ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimą;
- per 45 dienas nuo Taisyklių 28 punkte nurodyto rašto išsiuntimo dienos pareiškėjas nepateikė laboratorinių tyrimų, reikalingų ūkinės komercinės veiklos sąlygoms įvertinti, protokolų ir / ar neištaisė I etape nustatytų trūkumų ir neatitikimų visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams;
- patalpų, kuriose numatoma vykdyti ūkinę komercinę veiklą, paskirties pogrupis pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis neatitinka ūkinės komercinės veiklos, kuriai prašoma leidimo-higienos paso. Statinių paskirties grupes ir pogrupius nustato aplinkos ministras.

Susiję teisės aktai:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymas Nr.289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ (Žin., 2003, Nr.58-2611; 2008, Nr.123-4691; 2009, Nr.35-1350)
 

Statinių naudojimo ne pagal paskirtį atvejai numatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime 2011 m. spalio 12 d. Nr.1178 „Dėl statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 656 „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo 3 straipsnio įgyvendinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (Žin., 2011, Nr.125-5947).

 

į viršų